Norra Djurgårdsstaden i januari 2010

Värtabanan vid Norra Djurgårdsstaden 1

Jag hittade några gamla bilder som togs för snart 6 år sedan, en mulen dag i januari 2010 när jag promenerade i det område som idag heter Norra Djurgårdsstaden. Tänk som mycket som förändrats där! Värtabanan finns visserligen kvar, och några ekar likaså, men i övrigt har platsen helt ändrat karaktär.

Värtabanan vid Norra Djurgårdsstande 2

På bilden ses en temporär järnvägsbro som jag har för mig användes när Norra länken byggdes. Huset till vänster är en byggnad som inte längre finns kvar. Den var riktigt tjusig och antagligen byggd på 1950-talet. Idag har marken schaktats ned och grundläggningsarbeten pågår för de nya bostadshus som skall uppföras på platsen. Den gamla väg som gick in och passerade detta hus, PrisXtra och Swanströms finns kvar, men jag vet inte vad den heter idag. I Swanströmshuset ligger idag Hemköp Nora Djurgårdsstaden, i Martin Ohlsons gamla lokaler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *