Mot Hjorthagen

Från Gärdet norrut mot Hjorthagen

En bild tagen innan Norra länken byggdes. Idag går en motorvägsramp framför husen i bildens mitt. Jag vet inte, men jag misstänker att de skall bort ty de är i dåligt skick och verkar inte underhållas. Till höger om bilden reser sig idag det nya värmeverket. Det är mycket som hänt i denna del av

Värtabanan vid Norra Djurgårdsstande 2

Norra Djurgårdsstaden i januari 2010

Jag hittade några gamla bilder som togs för snart 6 år sedan, en mulen dag i januari 2010 när jag promenerade i det område som idag heter Norra Djurgårdsstaden. Tänk som mycket som förändrats där! Värtabanan finns visserligen kvar, och några ekar likaså, men i övrigt har platsen helt ändrat karaktär. På bilden ses en

På ett par år har mycket hunnit ske

Storängsbotten en solig sommardag. Arbetet med Norra Djurgårdsstaden har påbörjats men PrisXtras lokaler finns fortfarande kvar. Där grusgropen då bredde ut sig reser sig i dag nybyggda hus av skiftande kvalisort. Både vackra och fula och höga och lite lägre. Gasklockan finns fortfarande kvar, men den kommer att rivas och ersättas med ett riktigt högt

Husen i Norra Djurgårdsstaden eller allt är inte guld som glimmar

Kring det gamla gasverksområdet sprider sig de nya husen som kvickrot i ett försummat grönsaksland, men här och där står tiden nästan still. Portvaktshuset och uthuslängan står orörda och väntar förhoppningsvis på att bli renoverade. Den sistnämnda verkar vara i stort behov av ett nytt tak, men kräver förhoppningsvis i övrigt inte några större reparationer.

Värtagasverket av Ferdinand Boberg

I slutet av år 1893 invigdes den första delen av det nya Värtagasverket. Arkitekten bakom detta vackra område var Ferdinand Boberg som kom att bli en av de mer omtalade arkitekterna i landet inom ett par år. När han påbörjade arbetet med gasverket var han dock både relativt ung och tämligen okänd. I stort sett

Grindtorp och Norra Djurgårdsstaden

Jag pratade med min mamma för ett par dagar sedan och hon var entusiastisk över ett bostadsområde hon sett presenteras i ett tv-progam. Nej, det var inte Norra Djurgårdsstaden, det var Grindtorp i Täby. Jag har bara upplevt detta område på håll och googlade lite och mycket förtjust! Titta på bilden ovan så förstår ni.

Gasverksområdet intill Husarviken

Några bleka höstbilder, nästintill tagna i motljus, från området mellan Husarviken och gasverket där ett promenadstråk löper. Snart kommer vyn att förändras och bostäder med bästa sjöläge att växa upp. Bobergs gasklockor i tegel kommer att behållas, precis som vissa andra gamla tegelbyggnader och så även stationshuset tror jag. Annat försvinner, området snyggas till och