Expeditionsbyggnad vid Norra station

Norra station 1

Och nu några ord om Norra Station och om rivningarna i området.

Stockholms Norra station öppnade redan 1866 och låg på den tiden vid Norra bantorget och tjänade som ändhållplats för den norra stambanan. 1871 invides centralstationen vid Vasagatan och den nya sammanbindningsbanan (som kopplade samman norra och södra stambanan – från Södra till Norra bantorget). 1882 invigdes Norrtulls station som var en hållplats på Värtabanan (gick från Karlbergs station och Tomteboda till Värtan). Stationsbyggnaden är sedan länge riven men var precis lika elegant som den i Värtan.

Nere vid Norra Bantorget stod 1893 ett nytt stationshus klart och det kom att användas uteslutande för godstransport. I början av 20-talet beslutade man sig dock för att flytta på Norra station och placera den vid Norrtull. Den gamla stationsbyggnaden, Norrtulls station, revs och Folke Zettervall ritade två nya expeditionsbyggnader och ett magasin.

Nyligen revs den ena av de dessa två expeditionsbyggnaderna. Den hade ursprungligen använts som expedition för utgående gods och hade av den anledningen försetts med ett klocktorn. Den andra byggnaden, som ännu står kvar (se bild), användes för inkommande gods och saknar därför klocktorn, Mellan dessa båda byggnader fins två parallella magasin som användes för lastning och lossning. Det norra byggdes 1924, precis som de båda expeditionsbyggnaderna, och det södra, vars fasad utgjorde ingången till PrixExtra och syns på bilden ovan, 1963.

Norra station 2

Rivningen av den kvarvarande expeditionsbyggnaden har så smått inletts, men har nu stoppats. Det visade nämligen sig att Stadsbyggnadskontoret beviljat rivningstillstånd trots att kommunfullmäktiges avstyrkt. Läs mer om den soppan här.

Norra station 3

Orsaken till att man vill riva, och snart har rivit samtliga byggnader i detta område är det nya Hagastaden som skall växa fram på området mellan Karolinska och Nora Stationsgatan (sedan tidigare har man bl.a. rivit denna fina byggnad). Nu är jag inte riktigt säker på exakt hur detta skall göras, men det hela innebär iallfall att motorvägen som ligger däremellan skall däckas över. Jag vet inte om detta försvårar eventuellt bevrande av dessa byggnader då det kan vara så att de, om de får stå kvar, hamnar på en lägre nivå jämför med omgivande bebyggelse.

Det är dock mycket tråkigt att man inte förstår hur viktigt det är att spara delar vaden gamla bebyggelsen när nya områden skapas. Gör man det, får man dels en koppling till dåtiden, dels tror jag att man höjer områdets status genom att det inte bara är ett nytt bostadsområde utan även ett område med historia.

Nere vid Norra Bantorget ligger fortfarande det stationshus som Folke Zettervall ritade 1893 kvar, men idag är den omgiven av nya byggnader. Där skänker den både trivsel och påminner om att Norra Bantorget en gång var en viktig del staddes transportsystem. Med detta i åtanke vore det klokt att göra samma sak vid Norra station och den blivande Hagastaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *