Expeditionsbyggnad vid Norra station

Och nu några ord om Norra Station och om rivningarna i området. Stockholms Norra station öppnade redan 1866 och låg på den tiden vid Norra bantorget och tjänade som ändhållplats för den norra stambanan. 1871 invides centralstationen vid Vasagatan och den nya sammanbindningsbanan (som kopplade samman norra och södra stambanan - från Södra till Norra