Men varför tänkte man inte lite längre

För några dagar sedan tuggade grävskopan i sig den sista resten av Norra Stationsområdets byggnader, klockhusets pendang. Nu är de två godsexpeditionerna och magasinsbyggnaden däremellan ett minne blott och området kommer endast att leva vidare i Norra Stationsparken som löper genom det nya bostadsområdet. Att bevara åtminstone de två expeditionsbyggnaderna lät sig inte göras, det

Expeditionsbyggnad vid Norra station

Och nu några ord om Norra Station och om rivningarna i området. Stockholms Norra station öppnade redan 1866 och låg på den tiden vid Norra bantorget och tjänade som ändhållplats för den norra stambanan. 1871 invides centralstationen vid Vasagatan och den nya sammanbindningsbanan (som kopplade samman norra och södra stambanan - från Södra till Norra