Tekniska Nämndhuset rivs/byggs om

tekniska nämndhuset

På Flemminggatan, alldeles vid Klara Sjö och Kungsbroplan, ligger sedan mitten av 1960-talet Tekniska nämndhuset som en luftig tegelborg. Det är en ovanligt lyckad anläggning med storslagna trädgårdsanläggningar i den strama stilen. Den öppna gården mot Flemminggatan är ett gott exempel, även om inte all växtlighet ses på denna bild. Arkitekter bakom bygget var Nils Sterner och Carl-Olof Deurell (Sterner ligger bl.a. bakom rådhuset i Halmstad som är en verklig pärla, och radhusområdet i Skönstaholm).

tekniska nämndhuset

I den gång som förbinder några av byggnadskropparna (den går på markplan i den låga byggnaden på bilden ovan) finns ett av Stockholms snyggare rum. Korridoren är smyckad med stengodsreliefer av Gunnar Larson och ytterst elegant.

tekniska nämndhuset

Byggnader från denna tid står emellertid inte högt i kurs och idag finns det planer på att riva komplexet för att istället bygga nya bostadshus. Ett annat alternativ är att bygga om befintligt hus till bostäder vilket låter betydligt klokare. Fasaden, i tegel och eloxerad aluminium (?) är i mycket fint skick och har knappt åldrats alls. Uppenbarligen är den mer eller mindre underhållsfri på ett sätt som verkligen fungerar.

Det är synd att man inte värderar 60-70-talsbyggnader efter förtjänst. Just detta hus är, precis som Trygg-hansa-huset längre ned på gatan, en utmärkt exponent för sin tid. Att riva är dessutom att betrakta som rent slöseri, vilket bl.a. påpekas i denna text i SvD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *