3 thoughts on “När det skymmer vid cisternerna

  1. Jag ställde till en scen förra sommaren inne på Malmö Central, där man inte får fotografera med stativ! Kunde jag acceptera detta? Nej! Borde jag gjort det? Ja

    Jag tog upp en diskussion om just stativet, varför skulle man behöva tillstånd med stativ? Det var ett enbens-stativ.

    Snäll vakt, han kallade mig omväxlande “hjärtat” och “lilla vän” medan han förde ut mig.

  2. Nästa gång tycker jag att du provar på att använda repliken “Hoppas du får herpes, gubbjävel”. Kanske det fungerar.

    Men varför får man inte ha stativ? Är det inte bilden i sig som är problemet? Logik?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *