Kyrkstallet skall få ett nytt sticktak

Kyrkstallet i vintras

Det här gamla kyrkstallet gjorde lång och trogen tjänst i en kyrkstad i närheten och flyttades sedan hem till gården där det bland annat tjänat som krypin för de ungdjur som gick ute om somrarna. Nu är det dock länge sedan det fyllde någon verklig funktion, bortsett från att det är förvaringsplats för diverse slädar. På taket ligger rätt ful trapetskorrugerad plåt som jag planerar att ersätta med takspån i sommar. När det gamla spåntaket ersattes med plåt vet jag inte, men jag gissar på 60-tal. Hade det gjorts tidigare borde det ha varit pannplåt. Rotet, underlaget, är i hyfsat skick, men vissa bräder måste bytas ut för att det nya spåntaket skall gå att lägga. Fortsättning följer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *