Sen 30-talsbalkong vid Skärmarbrink

Skärmarbrinksbalkong

Ibland hittar man synnerligen välbevarade balkonger som dock farit synnerligen illa av tidens tand och dåligt underhålla. Dessa måste ha varit mycket fina när de en gång var nya och målade i någon trevlig kulör. Plattan är av armerad betong och saknar kantbalk. Den sinuskorrugerade frontplåten börjar strax ovanför plattan och kompletteras med en handledare av rundstav. Enkelt och elegant! Det är bara att hoppas att kommande renovering görs korrekt, men det är säkerligen att hoppas på för mycket.

4 svar på “Sen 30-talsbalkong vid Skärmarbrink”

  1. Trevligt, om än något kantstött. Vore kul att veta viken adress huset har, då jag bor i närheten. Förhoppningsvis renoveras denna oslipade diamant.

  2. Just det! De där fina balkongerna fanns där vi bodde förut, på Pelargatan 19, men försvann vid renovering ca år 2000. De nya var inte mycket att glädjas åt.
    Konstigt att det är så svårt att göra rätt och så lätt att göra fel.

    Tyvärr var underhållet på grannhusen där på Arkadvägen i princip obefintligt, så det är nog inte mycket att hoppas på nu heller.

    Såg du förresten om den nedslitna putsen på gavelväggen fanns kvar.? Det var några trädgrenar som nött ned putsen under flera års tid, innan de till slut togs bort. Skadorna såg ut lite som spåren efter torkarblad på vindrutan. Svagt bågformade tecken på gravt ointresse från ägaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *