Om två dörrar varav en är halvfransk

Halvfransk dörr

Detta med dörrarna är något av ett mysterium. I ett av husen här i Norrbotten finns i princip samtliga dörrar  bevarade. Däremot sitter de nog inte på sina ursprungliga platser eftersom de tagits bort och sedan monterats in allt eftersom. Två av dörrarna är smalare och lägre. En av dem har suttit mellan kök och farstukammare, och en mellan de två sidokamrarna.  Den ena av dem är halvfransk, övriga är lite enklare med utanpåliggande fyllningar. I huset finns en kammare som tjänat som kontor för det sågverk som legat här förr länge, länge sedan. Detta rum borde ha varit det som haft högst status. Förutom dörrarna finns det även 3 dörröverstycken som har hört till de fullstora dörrarna. En av de dörrarna är halvfransk, övriga har utanpåliggande fyllning. Om jag får gissa så borde de halvfranska dörrarna ha suttit i kontorskammare och övriga i resterande rum. Dörren på bilden ovan är den lilla halvfranska. Till den hittade jag en karm som passade perfekt och som dessutom har baksida och karm målade i samma färg. De torde höra ihop.

Enkel dörr

Den andra lilla dörren har som nämnts utanpåliggande fyllning är är något tunnare. Till den finns ingen karm vad jag kan se. Efterosom den är lite enklare borde den ha suttit mellan kök och kammare. Den lite flottare lilla dörren borde rimligtvis ha suttit i kontorskammaren men här uppstår problemet: denna dörr har en passande karm som är alltför djup jämfört med den plankvägg som den borde sitta. Väggen är inte sekundär utan ursprunglig. Övriga vägar är timrade. Jag kan således inte sätta den dörren där jag tror att den suttit vilket irriterar mig. Möjligheten finns förstås att dörrarna blandats samman tidigare och bytt plats. Gångjärnen på den enklare dörren är inte lika påkostat som övriga dörrars.

Jag blir helt enkelt inte klok på detta och frågan är om jag någonsin kommer att få svaret på denna fråga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *