HSB gör livsstilsboende av två kvarvarande väggar av svetshallen vid Finnboda varv (gamla Docklands)

Svetshallen Finboda varv

Att bevara byggnader som inte längre fyller sin ursprungliga funktion men som bär på en historia är viktiga att bevara. Dels förmedlar huset en länk till det förgångna, dels skänker byggnaden karaktär till platsen och det brukar ge mervärde. Det finns dock olika grader av bevarande och ibland tycker jag att det inte är mycket bevänt med vad man verkligen sparar till eftervärlden.

För ett par år sedan besökte jag resterna av Finnboda varv. Otroligt vackert beläget vid vattnet och med tjusande utsikt låg den gamla svetshallen från 1959 som under senare år blivit mest omskriven som hemvist för raveklubben Docklands på 90-talet. Då stod den tom och fallfärdig, men mycket vacker med sina gigantiska fönsterpartier som var någon form av järnfönster, tänk Göteverkens Ferrofönster.

Docklands

På bara ett par år har området verkligen  förändrats och hyreskasernerna (läs bostadsrätterna) har krupit nära inpå. Svetshallen har delvis rivits, men två av väggarna är kulturmärkta finns kvar. Av fönstren syns dock inte ett spår. Byggnaden skall omgestaltas och bli HSB Dockland, ett modernt livsstilsboende i industrimiljö. HSB skriver att “Svetshallen i Finnboda Hamn renoveras varsamt så att karaktären bevaras. Innanför de gamla väggarna bygger vi ett nyproducerat, modernt boende”. Varsamt var väl ändå att ta i, när endast två betongväggar återstår? Det är alldeles ypperligt att huset bevaras, men när det kommer till varsamheten får man verkligen säga att det brister. Jag tycker att man borde ha bevarat de två fasaderna med fönster och allt och monterat nya isolerande fönster på dess insidan.Jag kontaktar HSB och frågar vad som händer med fönsterpartierna och de berättar att de monterats ned, men att det ännu inte är bestämt om de återigen skall återmonteras. .

Det finns uppenbarligen visst fog för att ställa sig skeptisk till att bevara endast två betongvägar. Kunde man inte ha bevarat hela hallen, men inrett den till bostäder, och kompletterat med intilliggande bebyggelse?  Jag undrar om man ens kommer att förstå att det rör sig om en gammal byggnad om man så att säga bygger ett nytt hus med moderna fönster och bara lite betong finns kvar? Risken är stor att det ser ut som vilket nybygge som helst som influerats av gammal industribebyggelse. Finnboda varv, som grundades av Bergsunds mekaniska verkstad, är en viktig del av Stockholms industrihistoria som förtjänar att leva vidare. Den gamla bebyggelsen kommer dock inte att utplånas helt. Förutom svetshallens två väggar kommer också  snickeriet, ångmaskinverkstaden och marketenteriet bevarats åt eftervärlden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *