Om två dörrar varav en är halvfransk

Detta med dörrarna är något av ett mysterium. I ett av husen här i Norrbotten finns i princip samtliga dörrar  bevarade. Däremot sitter de nog inte på sina ursprungliga platser eftersom de tagits bort och sedan monterats in allt eftersom. Två av dörrarna är smalare och lägre. En av dem har suttit mellan kök och