En rivningstomt intill Vallhallavägen

Musikskolan Normalskolan 1

Vid Valhallavägen, där gamla musikhögskolan tidigare låg, är byggnadsarbetena i full gång. Sedan byggnaden rivits och det gula huset flyttats har man sprängt och grävt för fullt. Av den gamla bergknallen mot Lidingövägen finns det idag ite ett spår och det tycker jag är trist. Måste alla tomter vara platta?

Musikskolan Normalskolan

Normalskolan står kvar ännu en vinter. Antagligen rivs den först när den nya musikhögskolan står klar. Den gula villan skall nog flyttas ytterligare en gång innan allt är klart.

Musikhögskolan Normalskolan 3

Jag är inte helt förtjust i omdaningen av kvarteret. Den gamla bebyggelsen var fin och jag tycker att det är onödigt att bygga nytt i den stora skala som arkitekterna och planerarna tänkt. Slänten ned mot Valhallavägen, i korsningen med Lidingövägen, var förr helt blå när stillna blommade om våren. Detta är borta nu, precis som det vackra staketet mot nämnda trafikled.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *