Nu rivs Paul Hedqvists Normalskola

Normalskolan Rivs 1

För några dagar sedan påbörjades rivningen av Statens normalskola. Byggnaden stod klar 1950 och ritades av Paul Hedqvist och är en mycket fin byggnad i gult tegel med många vackra detaljer. På bilden ovan är det troligtvis aulan som börjat rivas.

Normalskolan rivs 2

Ytterligare en bild tegen från Svea Torn eller vad nu höghuset heter. Inte ens fönstren tas ut!

Normalskolan rivs 3

En del byggnadsmaterial tas ut från byggnaden innan rivningen. Jag vet dock inte vad det är förutom gullfiber som åker ut. Det finns mängder av fina detaljer i byggnaden, bl.a. inner- och ytterdörrar, trapp- och hallräcken, armaturer, men jag tror att det är mycket litet som sparas, om ens något.

Klicka på taggen Statens Normalskola nedan för att se fler bilder, bl.a. interiöra, eller läs vad jag skrev i Östermalmsnytt i våras.

En rivningstomt intill Vallhallavägen

Musikskolan Normalskolan 1

Vid Valhallavägen, där gamla musikhögskolan tidigare låg, är byggnadsarbetena i full gång. Sedan byggnaden rivits och det gula huset flyttats har man sprängt och grävt för fullt. Av den gamla bergknallen mot Lidingövägen finns det idag ite ett spår och det tycker jag är trist. Måste alla tomter vara platta?

Musikskolan Normalskolan

Normalskolan står kvar ännu en vinter. Antagligen rivs den först när den nya musikhögskolan står klar. Den gula villan skall nog flyttas ytterligare en gång innan allt är klart.

Musikhögskolan Normalskolan 3

Jag är inte helt förtjust i omdaningen av kvarteret. Den gamla bebyggelsen var fin och jag tycker att det är onödigt att bygga nytt i den stora skala som arkitekterna och planerarna tänkt. Slänten ned mot Valhallavägen, i korsningen med Lidingövägen, var förr helt blå när stillna blommade om våren. Detta är borta nu, precis som det vackra staketet mot nämnda trafikled.

Varför är det inte snyggt? Vi besöker den Paul Hedqvist-ritade Statens normalskola som snart skall rivas

Intill Lidingövägen, på en höjd bakom Kungliga Musikhögskolan ligger en gul 40-talsskola som ritades av Paul Hedqvist och då bar namnet Statens normalskola. Jag har skrivit om byggnaden tidigare, klicka på taggen Statens Normalskola under inlägget om ni vill läsa mer. Det är en fin byggnad. Inte en riktig hallskola, men där finns faktiskt en hall. De olika byggnadsdelarna är utspridda över ett rätt stort område och huskropparna har sinnrikt kopplats till varandra.

Idag huserar Musikhögskolan i Normalskolans lokaler, men snart, kanske redan till våren, flyttar de ut för gott, ty hela rasket skall rivas och en ny musikhögskola och ett bostadsområde skall byggas. De nya byggnaderna bli naturligtvis betydligt högra för att utnyttja marken maximalt. Det har visserligen inget emot, men jag tycker att det är tråkigt att en så fin byggnad jämnas med marken. Den är välbyggd av utmärkta material och den är välbevarad. Resursslöseri att riva så högkvalitativa hus!

Låt oss så titta på avsnitt 9 i serien Varför är det inte snyggt?

En vy som snart är ett minne blott

Här skall en ny musikhögskola och ett bostadsområde snart byggas. Försvinner gör Statens Normalskola av Paul Hedkvist samt den byggnad som rstes åt Kungliga Musikhögskolan på 50-talet och som har formen av en g-klav. Klicka på taggarna under för bilder på dessa byggnader.

Det gamla byggnadsminnesförklarade stallen blir dock kvar, och kanske även den gula villa som ses på bilden.

De äro seminariets kyska lärarinnor

Dessa kyska seminaristerDessa blivande lärarinnor som kyskt ses passera ljusgården i Högre lärarinneseminariet på Riddargatan 5! Det är en högst förtjusande bild som jag hittade på Wikipedia.

Det var först 1861 som det i större omfattning blev möjligt för kvinnor att skaffa sig en högre utbildning i och med grundandet av Seminarium för bildande af lärarinnor. Att vara lärarinna blev därför en utväg för kvinnor som önskade skaffa sig en akademisk bildning och därigenom självständighet och egen förtjänst. Eftersom kvinnor det förutsattes att kvinnor inte hade försörjningsansvar, var dock lönen lägre än de manliga lärarnas, oavsett om de var gifta eller ej.

Men alla dessa kyska fröknar.  Kanske delade de en vindskammare med en väninna på någon bakgata, högt upp vid randen av en gårdsbrunn. Och kanske blev deras öde detsamma som en gång Angelas och Adas?

Plötsligt omfamnade Agda med skälvande armar Angela. Kjolen sjönk till golvet. Hon brydde sig inte längre om den. Agda och Angela höllo sig inte tillbaka. De kysste varandra. I deras kyssar låg älskares glöd. De blevo virriga av det.

Eller kanske de drömde om en stilig folkskollärare

Hans huvud är finaste guld,
hans lockar liknar dadelklasar,
svarta som korpen.
Hans ögon är som duvor
vid strömmande vatten,
de badar i mjölk,
de sitter vid fullhetens rand.

Och så Statens Normalskola revisited

Statens Normalskola

Jag tror att det var strax innan jul som jag skrev om Statens Normalskola som ritades av Paul Hedqvist och som snart skall rivas för ett nybygge. Jag kunde inte hålla mig från att gå dit än en gång och även passa på att fotografera interiören för visst är ett ett vackert byggnadskomplex i tegel!

Statens Normalskola

Byggnadskropparna är utspridda och har olika fason. Den sammanhållande faktorn är det gula teglet, takfoten och fönstersättningen.

Statens Normalskola

Jag tror att det är en matsal som döljer sig i den åttkantiga byggnaden. Här är fönstersnickerierna bruna och har dessutom försetts med en bröstning i trä. Notera också burspråket i byggnadskroppen i bakgrunden.

Statens Normalskola

Hur många skolor har det inte funnits som haft en fasad liknande denna? Få är dock så eleganta och de flesta har moderniserats under åren men Statens Normalskola är i det närmaste helt intakt.

Statens Normalskola

Tillochmed entrépartierna har kvar sin ursprungliga snickerier. God kvalité och uppenbarligen har byggnaderna underhållits på rätt sätt.

Statens Normalskola

På insidan ser man de enkla beslagen med sina rena linjer och varma material

Statens Normalskola

Denna trappa är byggnadens verkliga clu! På motstående vägg stora franska fönster ut mot skolgården. Detta rum borde verkligen bevaras.

Statens Normalskola

Även på insidan går det gula teglet igen. Fönsterbänkarna är i marmor och fönstren av den praktiska och mer eller mindre outslitliga perspektivmodellen. Lätta att öppna och dessutom ger de ”dragfri” ventilation.

Statens Normalskola

Den entresollerade hallen har tyvärr fått en inredning som gör allt annat än förskönar. i denna vinkel ser man dock inte eländet i någon större utsträckning. Däremot framträder den rumsliga kvalitén.

Statens normalskola av Paul Hedqvist

Statens normalskola

Inte hade jag tänkt mig att jag skulle gå omkring och fotografera rivningshus, men likt förbannat är det det jag gör, ty nu försvinner fastighet efter fastighet från vår stolta efterkrigstid, en tid då så många offentliga byggnader restes för att tjäna det allmänna. Fortfarande utfördes åtskilliga moment på ett hantverksmässigt vis och materialen var alltid de bästa; tegel, marmor, ädelträ, glas och stål. Idag har vi sällan råd att kosta på oss dylika anläggningar.

På bilden ovan ses Statens normalskola för flickor, ritad av Paul Hedkvist och invigd 1949. Sedan år 1971 är det Musikhögskolan som härskar i dessa lokaler. Det är en fin byggnad som består av ett flertal olika byggnadskroppar utplacerade på en höjd vid Lidingövägen mittemot Stadion. Här ytterligare en bild på den del av komplexet som jag valt att fotografera.

Men nu skall snart hela rasket rivas, tillsammans med Musikhögskolans ursprungliga byggnad, utformad som en g-klav, men aldrig färdigställd, ty när etapp två skulle påbörjas fick man inte riva de stallbyggnader som hört till Swartlings ridskola (och som höll på att stryka med när de första planerna för det nya område som nu skall byggas visades).

Om några år står här en ny Musikhögskola samt åtskilliga bostadshus. Visserligen är inte Hedqvist Normalskola unik på något sätt, men den är ett mycket gott och välbevarat exempel på den tidens byggnader och av den anledningen är det synd att jämna en den med marken, istället för att reparera och anpassa den efter nya förhållanden.