En rivningstomt intill Vallhallavägen

Vid Valhallavägen, där gamla musikhögskolan tidigare låg, är byggnadsarbetena i full gång. Sedan byggnaden rivits och det gula huset flyttats har man sprängt och grävt för fullt. Av den gamla bergknallen mot Lidingövägen finns det idag ite ett spår och det tycker jag är trist. Måste alla tomter vara platta? Normalskolan står kvar ännu en

En vy som snart är ett minne blott

Här skall en ny musikhögskola och ett bostadsområde snart byggas. Försvinner gör Statens Normalskola av Paul Hedkvist samt den byggnad som rstes åt Kungliga Musikhögskolan på 50-talet och som har formen av en g-klav. Klicka på taggarna under för bilder på dessa byggnader. Det gamla byggnadsminnesförklarade stallen blir dock kvar, och kanske även den gula

Musikhögskolan intill Valhallavägen

På min vandring bland stadens rivningshus har nu turen kommit till Kungliga musikhögskolans byggnad vid Valhallavägen. Fastigheten uppfördes i mitten av 50-talet och ritades av arkitekterna Erik Ragndal och Johan Tuvert. Sett från ovan utgör den delar av en g-klav, ty när komplexet skulle färdigställas några år senare, insåg man att de gamla tegelbyggnader som

Statens normalskola av Paul Hedqvist

Inte hade jag tänkt mig att jag skulle gå omkring och fotografera rivningshus, men likt förbannat är det det jag gör, ty nu försvinner fastighet efter fastighet från vår stolta efterkrigstid, en tid då så många offentliga byggnader restes för att tjäna det allmänna. Fortfarande utfördes åtskilliga moment på ett hantverksmässigt vis och materialen var