När montören dessvärre har gjort fel

Kanske minns ni att jag berättade om den flotta Blaupunkt New York som jag köpte i höstas och som jag började reparera? Apparaten var trasig, men med lite fix fick jag den att fungera, men ljudet var inget vidare, efter att ha bytt nästan alla papperskondensatorer blev det bättre, men diskanten lät illa och ljudet var inte njutbart.

Efter sju sorger och åtta bedrövelser börjar den dock låta bättre, ty jag hittade till sist en felkoppling i den motkopplingsslinga som hör till klangregistret. För det eller ej, men den montör som hösten/vintern -59/-60 lödde samman eländet, gjorde fel. En kondensator på 500 pF fick en annan placering än konstruktörerna tänkt sig. Nu när det felet är avhjälp är ljudet mycket bättre, men några fel kvarstår att fixa. Ena kanalen har lite brum och vid FM-mottagning är diskanten på tok för svag.

Har ni sett ett kopplingsschema någon gång? Här är delar av Blaupunktens och visar ena stereokanalen i själva förstärkaren. De delar som är inringade sitter på ett kretskort. Längst till höger utgångstransformatorn och anslutningar för högtalare. Längst till vänster delar av ekot samt volym- och baskontroll. Ovanför den inringade delen finns motkopplingsslingor för diskant och klangregister. Kondensatorn med namnet C831 och värdet 500 var det som kopplats fel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *