Nils Dardel och den Svenska baletten

När Svenska baletten spelade Dårhuset på Théatre des Champs-Elysées år 1921, fick Jean Börlin ett brev från en herre, som erbjöd honom att vistas ett halvår på den anstalt för sinnesslöa som han förestod. Mannen i fråga, var ytterligt imponerad av föreställningen, men ansåg, trots allt, att den ytterligare kunde förbättras.

På bilden ovan ses en bl.a. Jean Börlin och Jolanda Figoni framför Nils Dardels fantastiska dekor. Dardel gjorde även kostymerna och man får anse dem för mycket lyckade. Framförallt älskar jag händerna som både griper tag och famlar.

Tilläggas bör att scenbilden säkerligen blir mer dramatisk då den fotograferats i svartvitt.

2 thoughts on “Nils Dardel och den Svenska baletten

  1. Vackert att se. Kompoistören tiil Dårarnas Hus är dessutom en den svenska musikens mer udda fåglar… Viking Dahl, slutade som nån slags bykantor trots denna kosmopolitiska inledning på hans bana…

    1. Intressant man det där! Honom måste jag läsa mer om. Tänk att sluta som bykantor. Inte det sämsta av yrken, men nog måste det ha varit något annat han hade velat göra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *