En gammal rest vid Tegeluddsvägen

Foto: Rävjägarn

I närheten av infarten till Frihamnen, vid Tegeluddsvägen, står ett litet hus som jag tror kan ha hört till järnvägen som passerar intill. Jag tror inte att det kommer att står kvar särskilt länge till.

De runda fönstren är dammiga och i dammet har någon, jag vet ej vem, med hjälp av sitt finger ristat in ord och en och annan sexuellt relaterad symbol.

Nu vet jag bättre: det är Tullverkets gamla lokaler! Se denna bild.

5 thoughts on “En gammal rest vid Tegeluddsvägen

  1. Vilken fin bild! Det finns en gammal järngallerförsedd port där också, den måste också ha hört till anläggningen.

    1. Det var som fan. ag tycker faktiskt om den där nya porten, har tagit en bra bild på den en gång. Dock att, som du säger, proportionerna förvanskats. Vet du hur länga anläggningen var i bruk?

     1. Nej, jag vet inte när huvudingången flyttades. Det verkar som den invigdes 1926, och av bilden att döma fanns inte de tidigare proportionerna :-), den södra byggnaden är nog av senare ursprung men knyter an till träklacissismen med sina triglyfer. (märkligt nog “fattades” det ett par redan då? på den norra paviljongen)

      http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=24283&transmitted=1

      Vore intressant att veta vem som ritat. Det finns ju flera vackra träbyggnader från 20-talet på området och eventuellt har de samme upphovsman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *