2 thoughts on “Mer bilder från den vackra vårvintern

    1. Det är en sommarstuga/bagarstuga! Så det var egentligen lite enklare än huset intill, dock byggt, eller ombyggt, några år in på 1900-talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *