Från Gärdet norrut mot Hjorthagen

Mot Hjorthagen

En bild tagen innan Norra länken byggdes. Idag går en motorvägsramp framför husen i bildens mitt. Jag vet inte, men jag misstänker att de skall bort ty de är i dåligt skick och verkar inte underhållas. Till höger om bilden reser sig idag det nya värmeverket.

Det är mycket som hänt i denna del av staden under de drygt 5 år som förflutit sedan bilden togs. Sommaren 2010 hade bygget av Norra Djurgårdsstaden knappt påbörjats och gasverksområdet var fortfarande intakt. Det är intressant att se en stadsdel växa farm även om man inte gillar allts som byggs.

1 thought on “Från Gärdet norrut mot Hjorthagen

  1. Ja, området har förtätats väsentligt genom åren. Man känner knappt igen sig. Bilden är tagen invid tunnelmynningen intill Smedsbacksgatan på Gärdet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *