Gerd Ribbings Helenas syn på saken

Gerd Ribbing

Ungefär 1937 dök signaturen Helena upp i Dagens nyheter. Bakom den dolde sig överstinnan Gerd Ribbing, född Rehn och tidigare gift Waern, och hon besvarade de frågor som tillsändes henne, till exempel ”Min man flirtar med min bästa väninna”. Spalten var mycket läst och redan 1938 kom boken Helenas syn på saken och år 1949 etikettboken Sätt och vett som kom att utges i många upplagor fram till 1968 då intresset för vett och etikett verkar ha avsomnat.

Gerd Ribbing växte upp på en gård i Spånga som henens far arrenderade och hamnade i privatskolan Brummerska skolan för att sedan gå högre lärarinneseminariet och ligga ett halvår i Oxford och därmed hade hon gjort en rejäl klass jämfört med sina far- och morföräldrar. ”Det finns inget som skrämmer mig så mycket som tal om kulturarv, nedärvd smak, traditioner som ej får svikas” berättar överstinnan Ribbing i Vecko-Jornalen 1942. Hon anser också att skilsmässor kan föra något gott med sig, de ger chansen till ett nytt liv och den bör man ta vara på. Att däremot ”feberaktigt jaga en ny man för att därmed få revansch” är däremot icke att rekommendera.

Jag har inte läst Ribbing spalt eller etikettböcker och blir nyfiken på hennes råd. Tiderna hr naturligtvis förändrats åtskilligt sedan 30-40-talen så de är nog intressanta även ur andra perspektiv. Ribbing är också styvfarmor till dagens DN-expert, Magdalena Ribbing, som lite senare i livet sadlade om från politisk reporter till hela Sveriges etikettexpert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *