En vacker vy över obrukade ängar

Vacker vy över obrukade ängar

Hit cyklar jag varje sommar, minst ett par gånger, för att njuta av den vackra vyn och det avskilda läget i en skogsglänta. Visserligen hörs då och då en bil passera, men annars här tyst och stilla. Kvällstid ligger platsen delvis i skugga, men fonden glöder nästan i solens gulröda sken.

Vacker vy över obrukade ängar 2

Den gamla slåttarstugan med sina uthus har inte använts på många år. Den fyllde inte längre någon funktion när man snabbt kunde förflytta sig  med bil och traktor. Annat var det när man färdades över mile för att slå och hässja dessa avlägset belägga utskiften. Man kan tänka sig att sommardagarna här visserligen var fyllda av hård arbete, men också gav ett efterlängtat ombyte i de dagliga sysslorna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *