Ett byggnadsminne med fuskspröjs?

Ridhus 1

Passerade nyligen bygget av den nya musikhögskolan vid Valhallavägen och råkade titta lite extra ånga på den ena av de två tegelbyggnaderna på området som en gång varit ridhus och stall.  De ritades av Hjalmar och Axel Kumlien och byggdes vid 1880-talets mitt för generalstabens stalletablissement.  De är byggnadsminnen sedan 1993 (vilket inte hindrade länsstyrelsen och landshövdingen att  bevilja rivningslov, något som sedan upphävdes).

Ridhus 2

Men vad har hänt med fönstren? Ser det inte ut som fullt moderna fönster med fuskspröjs? Det är svårt att komma så när att man ser helt ordentligt, men nya är de i vilket fall som helst. Jag har för mig att de fönster som satt där tidigare var gamla klassiska i järn. Borde man inte vara mer försiktigt med byggnadsminnesförklarade byggnader. Fortsättning följer,

2 thoughts on “Ett byggnadsminne med fuskspröjs?

  1. Där gick jag och red som ung, några år, men det har jag nog redan berättat.
    Snyggt hus i alla fall: Jag gläder mig alltid åt denna stads tegelhus, även fd veterinärhögkolan – som jag tycker påminner mig om en del köpenhamnsk bebyggelse.

    Allt gott i Påsk!

    Här också: Mera Bach än godis!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *