50-talsrenoveringar vid Sibyllegatan

50-tal på Sibyllegatan

Högt uppe på Sibyllegatan ligger två gamla hus från 80-90-talen. Nr 79, längst bort i bild, uppfördes 1894 och nr 81 1986. Både byggdes om vid 50-talets mitt och fick helt nya fasader med moderna fönster, portar mm. Interiört omgestaltades också hela huset och av den gamla tiden syns inte många spår. 79:an innehöll ursprungligen 4 tvårummare per våningsplan och vid ombyggnaden ändrades detta till 2 st 5 rum och kök (med uthyrningsmöjlighet?). Nr 81 hade en 3:a och en 4:a per våningsplan (utan jungfrukammare) och fick i ombyggt skick 2 2:or och en 3:a per våningsplan.

Jag gillar dessa ombyggnader men tycker däremot att det är synd att 50-talsfönstren i 79:an byttes i mitten av 80-talet mot nya korspostfönster som monterades i befintliga karmar. Framförallt 81:an med sin strama fasad och mycket elegant entrépartier är värd att bevaras i ombyggt skick åt eftervärlden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *