Den vackra gamla fasaden från förr

Fyra framför huset

Ett glatt sällskap framför huset! Det är dock inte de som fångat mitt intresse, utan den gamla fasaden. Visst är det en vacker dörr med överfönster och visst är det stiligt med det grånade sticktaket? Jag gissar att bilden är från 50-talets första hälft. Vid denna tidpunkt var huset i ungefär det skick som det fick vid en ombyggnad på 1870-80-talet. Panelen kan mycket väl ha satts upp då (eller tidigare) och än idag finns det rester kvar av dessa bräder, ty de fick tjänstgöra som golv i ett par ängslador när huset byggdes om vid 60-talets mitt. Jag har sparat en del av dem, de som inte ruttnat fullständigt, ty det är intressant att veta hur fasaden en gång såg ut.

1 thought on “Den vackra gamla fasaden från förr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *