Konditori Kungstornet skall stängas

Konditori Kungstornet

Den planerade stängningen av Konditori Kungstornet har väckt stor uppmärksamhet. Jag har kontaktat Stadsbyggnadskontoret och kan konstatera att det finns visst hopp att bevara den unika fasta inredningen. Vad det gäller stolar och bort står hoppet helt till Centrumfastigheters goda vilja. Jag skriver mer om detta på Gård och Torps blogg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *