Ernst Grönwalls högklassiga söderkåk

Tengdahlsgatan 1

Ett bostadshus av hög kvalité. Riset 10 på Södermalm i Stockholm byggdes 1949/1950 och ritades av Ernst Grönwall (mannen bakom biograf Draken på Kungsholmen). Fastigheten ägs idag av SEB Trygg Liv och är nu under renovering. Nya, klumpiga, fönster har monterats och i bottenvåningen skall lokaler konverteras till bostäder. Av drygt 100 lägenheter står 20 tomma och dessa skall få nya kök, resterande inredningar behålls.

Nog är det bra synd att man inte kunde ha behållit de befintliga fönstren och energieffektiviserat dem istället! Snyggt blir det inte och dessutom sänker man kulturvärdet vilket på sikt sänker värdet på huset. Ja, det verkar faktiskt vara så vilket visas av Kulturmiljö Hallands undersökning som jag tycker är mycket intressant. Eftersom få saker har sådan makt över vårt kulturarv så detta är verkligen goda nyheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *