Varför är det inte snyggt? Magasinen och tullhuset på Blasieholmen

Varför är det inte liten

Det är dags för ett nytt avsnitt av Varför är det inte snyggt?  Idag besöker vi en rivningshotad miljö i centrala Stockholm.

På Blasieholmen ligger ett gammalt tullhus från 1876 och två magasinsbyggnader från 1900-talets början. Dessa byggnader som lustigt nog bevarats och överlevt både cityomvandling och det senaste decenniets nybyggnadsivrande politikers härjningar, är numera hotade då Nobelstiftelsen planerar ett nybyggnadsprojekt i den större skalan. De befintliga byggnaderna är välbevarade, även om tullhuset omgestaltas en del för länge, länge sedan. Att riva dessa unika byggnader vittnar verkligen om de styrandes brist på pietet och en Nobelstiftelse som helt saknar grepp om vårt kulturarv. Nej, bevara dessa byggnader och återanvänd dem och komplettera dem med något nybyggt. Framförallt trämagasinen tycker jag är särskilt viktiga att värba, ty byggnader av denna typ är mycket ovanliga på centralt belägna platser i större städer.

Mer information om tullhuset, de två magasinen och kampen mot en koloss i bästa Stockholmsläge finner ni i Facebookgruppen Bevara tullhuset från 1876 och hamnmagasinen på Blasieholmen, ett upprop som jag gott tycker att ni kan stödja,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *