På Västra Trädgårdsgatan 17 år 1916

Vid Västra Trädgårdsgatan låg en gång i tiden en rad med påkostade privatpalats som beboddes av gamla förmögna släkter. De tre husen 13, 15 A och 15 B var i familjen De Geers ägo och nummer 17 tillhörde under många år von Platens (även om de inte lät bygga det). Idag finns endast Västra trädgårdsgatan 13 kvar och fastigheten är sedan 1941 i republiken Finlands ägo. 15 A och B har ersatts av Tändstickspalatset och nummer 17 är en del av Föreningsbankens stora komplex.

År 1916 var dock gatan intakt även om husen genom åren ombyggts för att följa modets nycker. I nummer 17 hade fru Louise Reuterskiöld en våning som till viss del bevarade detaljer från von Platens era.  Hallen är en verklig pärla dekorerad med draperier av antika  ”toiles de Genes”. En blå Sèvresvas och mjuka orientaliska mattor ”bidrar till det intryck av förfinad smak, som genast  slår en till mötes vid ingången till denna på konstskatter så rika våning”.

Den inre salongen är på intet sätt sparsmakat inrett. På dess ena kortsida ses en öppen spis som pryds av tre kaminvaser av Mariebergsporslin samt två bronskandelabrar. I hörnet, på en svart marmorpelare, ser vi en kinesisk vas som apterats till lampa. En motsvarande finns i motsatta hörnet av salongen.

På långväggen ses en gobeläng som pryds av en målning av Baccio della Porta (fra Bartolomeo) som föreställer Madonnan med Jesusbarnet.  Byrån till vänster är en antik sak i Louis seize som passar bra till rokokospegeln som hänger ovanför.

Den stora salongen är ett mycket stort rum som består av två mindre som slagits samman. Väggarna är målade i gul färg och listverket går i vitt och guld. Här finns som sig bör både Hauptbyrå och Sèvresproslin samt crèmekoppar från Marieberg.

Denna vackra Beauvaistapet avbildar en ”fête à la Chinoise” på 1700-talet. Stolarna går i Louis XV, är förgyllda och klädda med ljusblå, antika brokader. I ett annat hörn av denna stora salong finns detta intima hörn. Porslinet är av hög klass och delvis från Wedgewood.

Vivi Horns reportage i Svenska hem är mycket omfattande och att i detalj redogöra för alla skatter som göms i det Reuterskiöldska hemmet låter sig inte göras på några korta rader. Denna korta resumé får dock tjäna som en inblick i den miljö som hörde samman med tidens privilegierade adel som förfogade över konstskatter som ärvts i generationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *