På Västra Trädgårdsgatan 17 år 1916

Vid Västra Trädgårdsgatan låg en gång i tiden en rad med påkostade privatpalats som beboddes av gamla förmögna släkter. De tre husen 13, 15 A och 15 B var i familjen De Geers ägo och nummer 17 tillhörde under många år von Platens (även om de inte lät bygga det). Idag finns endast Västra trädgårdsgatan