Varför är det inte snyggt? Vi tittar på studenthemmet Jerum vid Lidingö- vägen som genom åren renoverats på sämsta tänkbara vis och förstörts

I en tävling om studentbostäder belönades 1958 ett förslag av Hjalmar Klemming  och Erik Thelaus vilket kom att realiseras under följande år och 1961 stod det nya komplexet färdigt. Hur det såg ut då kan man se här. Idag är det kraftigt förvanskat och av den forna glansen återstår inte mycket.

Jag tror att det var i slutet av 80-talet som fasaden kläddes in i plåt och nya, mindre fönster monterades. Samtliga entréer byggdes om och fick nya dörrar i aluminium eller metall.  det hela blev inte alls lyckat. Elegansen gick förlorad och Jerum blev mer en förvaringsplats för studenter än en vacker 50-talsbyggnad. Synd och onödigt tycker jag. Att spara energi är inget jag har något emot, men man måste går varsamt till väga och göra det snyggt. Att byta ut fina material som tarvar underhållsfritt är säkert billigare på kort sikt, men i längden är det ett stort slöseri med resurser.

Låt oss ni tutta på Varför är det inte snyggt och resterna av studenthemmet Jerum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *