NK Triva var de första platta paketen

De första platta möbelpaketen kom i mitten på 40-talet. Exakt när har jag inte lyckats utröna, men enligt vissa källor skapades Triva 1940 och ungefär 4 år senare lanserades Triva Bygg som såldes monteringsfärdiga, precis som de av IKEA 10 år senare lanserade platta paketen. Mannen bakom möbelserien var Elias Svedberg som var chef för NK Inredning 1952 – 1961. Idén med Triva var att tillverka kvalitetsmöbler som dock gjordes i större serier och på så sätt kunde priset hållas nere. Övriga produkter från fabriken i Nyköping var av en betydligt dyrare prisklass och därför inget för gemene man.

På utställningen Bo bättre på Norra Guldheden inreddes några våningar med Triva-möbler och i broschyren för detta evenemang fann jag denna annons. Visst är den fin, loggan med skruv och mejsel? Triva-möblerna försågs naturligtvis med en skylt som talade om att de var just Triva-möbler tillverkade i Nyköping och i vissa fall la man även till formgivarens namn.

En av de mer populära möblerna i Trivaserien är gruppen Paradiset som skapades av Kerstin Hörlin-Holmquist 1958. Här en bild på canapén Lustgården. I serien ingick också soffan Paradiset och fåtöljerna Adam och Eva samt taburetten Fikonlövet.

Om det är någon som kan mer om Triva och Triva Bygg, så är jag tacksam för upplysningar.

3 thoughts on “NK Triva var de första platta paketen

 1. Nej, inte mer än vad som är allmänt känt skulle jag tro. När undertecknad såg dagens ljus hede maskinerna på NK:s verkstäder i Nyköpng tystnat redan för ett decennium sedan. (Och ytterligare ett decennium senare blev själva varuhuset den simpla galleria det är idag.)

  Annonser för NK:s Triva-linje förekommer ju flitigt i tidens publikationer såsom Svenska Hem (dock inte i samma utsträckning i facktidningar som Byggmästaren, vilket bekräftar dess status som renodlad konsumentsatsning), och möblerna är ännu vanliga på loppmarknader och auktioner, så storskalig produktion var det som du skriver helt klart fråga om.

  Jag minns en “platt paket”-stol av C-A Acking, delvis i skalteknik, utställd på Moderna Museets stora modernismutställning runt år 2000. Jag besökte utställningen med min morfar, som under sin yrkesverksamma tid på annonsbyrå i Klara korsat vägar med Acking vid ett antal tillfällen. Det är mycket troligt att han var involverad i annonsering och trycksaker av den typ du skriver om. Tyvärr är han inte längre i livet.

  Stolen ifråga var helt tydligt en vidareutveckling av de stolar Acking ritade till Göteborgs rådhus under sin tid som anställd på Gunnar Asplunds arkitektkontor. Den framhölls på utställningen som ett mycket tidigt exempel på en monteringsfärdig möbel för direktförsäljning till konsument. Huruvida den tillkom före Ackings tid med NK vet jag inte, men det är troligt – Göteborgs rådhus slutfördes ju under andra halvan av 30-talet.

  Jag tror (men kan förstås ha fel) att Triva-prjektet (och “Bra Bohag”-samarbetet inom möbelbranschen) kom till med Lena Larsson som drivande kraft, och då talar vi väl 50-tal?

  NK:s arkiv hos Nordiska Museet torde vara det rätta att gräva i för att räta ut dessa frågetecken!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *