Ödehuset i Centraleuropa

Som en rest från en ännu inte svunnen tid, står den gamla järnvägsrelaterade stugan i ett hörn av bangården i en förstad till Warzawa. Det är järngrått ute och någon sol visar sig inte. I bildens övre högra hörn, skymtar en av de modernare inslagen i ortens bebyggelseflora; en 6-vånings administrationsbyggnad som med största sannolikhet ruvar på en lika dyster interiör som den påvra exteriören.

Även om man knappt kan se det på bilden, så blommade några undernärda ogräsartade strån i blekt rött och blått. En buske hade börjat ta över den lilla utbyggnad som skymtar till vänster i bild. Mitt i allt förfallet var det lik förbannat som om en fläkt av sommar och landsort seglade förbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *