Rävjägarn

Diskutabel nytta med att byta fönster

Fönster på Danviksklippan mindre

Att byta fönster är oftast dyrare än att renovera och energieffektivisera de gamla. Detta skriver jag om på Gård och Torps blogg.

Tags: ,

Leave a Reply

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress