Carl Malmstens Olofskola, 1927-41

På hösten 1927 startade den av Carl Malmsten initierade Olofskolan med ett 30-tal elever indelade i fyra grupper. Tio år senare fanns en småbarnsavdelning (3-6 år), fyra förberedande klasser, femårig mellanskola samt de två första ringarna i ett fyraårigt realgymnasium. Tyvärr försämrades ekonomin (detta var en privatskola med vissa statliga bidrag samt intäkter från privata

Järnvägen – den breda syndens väg

Det första svenska järnvägen var banan Köping-Hult som uppfördes på initiativ  av Adolf Eugene von Rosen. von Rosen hade 1845 fått rätt att under 20 års tid anlägga järnväg i Sverige vilket han tänkt göra med hjälp av engelskt kapital. Planerna föllo, och istället fick han 1848 stadsstöd för sträckan Köping-Hult. Tanken med denna sträcka

Jag läser BLM och Ord och bild

Som jag har läst den senaste tiden! Det var mycket länge sedan jag avverkat så många böcker och så mycket text. Jag har läst 4 romaner av Hedberg, en av Lyttkens och jag har plöjt gamla nummer av BLM och Ord och bild, ty jag har ett litet bibliotek här uppe som bara rymmer gamla

Jordberga herresäte i elegant nygotik

Baron Carl-Adam von Nolcken blev år 1834 ägare till Jordberga herräsäte och till de byggnader som uppförts av Ivar Krabbe och Karin Marsvin på 1650-talet. Nolcken var emellertid "starkt gripen av tidens götiska svärmeri och beundran för medeltiden" och fann de befintliga byggnaderna urtrista. För att råda bot på detta, kontaktade han dåtidens arkitekt på