Carl Malmstens Olofskola, 1927-41

På hösten 1927 startade den av Carl Malmsten initierade Olofskolan med ett 30-tal elever indelade i fyra grupper. Tio år senare fanns en småbarnsavdelning (3-6 år), fyra förberedande klasser, femårig mellanskola samt de två första ringarna i ett fyraårigt realgymnasium. Tyvärr försämrades ekonomin (detta var en privatskola med vissa statliga bidrag samt intäkter från privata donationer) och år 1941 var dess saga all. En del av skolan, verkstadsskolan, lever dock kvar idag som Carl Malmstensskolan

Undervisningen bedrevs efter de riktlinjer som den italienska pedagogen doktor Maria Montessori dragit upp vilket innebar att eleverna “utan tvång och yttre pådrivning på egen hand kunna upptäcka och förkovra sig i läsningens, skrivningens och räkningens konst”. Onekligen en rätt nyskapande skola om man jämför med den klassiska svenska undervisningspedagogik som dominerade de vanliga läroanstalterna.

På bilden ovan ses en blyertsteckning av Birger Sjögren i ring 1. Att uttrycka sig med penna eller pensel sågs som viktigt och därför var teckningsundervisning obligatorisk, precis som slöjd. Med tanke på Sjögrens resultat får man nog säga att skolan lyckats mycket väl. En utställning på Konstakademien 1937 visade också på skolan verkligen lyckats på detta område. Det är bara att beklaga att undervisningen var tvungen att läggas ned, men samtidigt får vi vara glada åt att möbelskolan fortfarande finns kvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *