Högskolans institut för försäkrings- matematik och matematisk statistik

Institutet för försäkringsmatematik fasadbild

Alldeles intill Norrtullsgatan uppe vid Vanadisvägen låg Institutet för försäkringsmatematik och matematisk statistik, ritat av George Scherman och uppfört 1940. Precis som Werner-Grensinstitutet revs det dock i slutet av 1980-talet och ersattes av moderna hyreshus. Byggnaden hade sin entré mot gården, vilket syns på bilden där husen på Norrtullsgatan skymtar (klicka på bilden för att se den i större format och icke beskuren). Fasaden var i gult tegel och även inomhus, i trapphus och entréhall samt i biblioteket hyst upp, kom materialet till användning. I övrigt var samtliga snickerier i ek, utom fönstren.

Byggnaden var inte alls stor och dess disposition framgår av planlösningen för respektive våningsplan. Högst upp hittar vi föreståndarens rum. Balkong och burspråk syns tydligt på bilden ovan, en annan bild visar interiören. Husets vackraste rum torde dock ha varit biblioteket/läsesalen som låg intill föreståndarens. Här var även väggarnas insidor i tegel och en stor öppen spis skänkte trevnad.

Byggnadens exakta läge framgår av situationsplanen. Det är bara att beklaga att detta vackra institut inte fick leva vidare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *