Institutet för försäkringsmatematik fasadbild

Högskolans institut för försäkrings- matematik och matematisk statistik

Alldeles intill Norrtullsgatan uppe vid Vanadisvägen låg Institutet för försäkringsmatematik och matematisk statistik, ritat av George Scherman och uppfört 1940. Precis som Werner-Grensinstitutet revs det dock i slutet av 1980-talet och ersattes av moderna hyreshus. Byggnaden hade sin entré mot gården, vilket syns på bilden där husen på Norrtullsgatan skymtar (klicka på bilden för att se den i större

Det vackra Wenner-Grensinstitutet

På Norrtullsgatan uppe vid Vanadisvägen, restes två byggnader i gult fasadtegel under några år i slutet av 30-talet och början av 40-talet. Det första var Wenner-Grensinstitutet som ni ser på dessa bilder. Jag tror att dess fullständiga namn var Wennergrens mikro-biologiska institut. I Byggmästaren anno 1939 presenteras anläggningen, därifrån är bilden ovan hämtad. Som ni ser var

Datamaskinen Servus vackra hem

Vid Västberga industriområde uppfördes i slutet av 50-talet en fastighet för Datacentralens räkning vars syfte var att skänka ett hem åt matematikmaskinen Servus. Fasadplattorna var utförda i gjutjärn och mönstret hade sina rötter i litiumatomens tre elektronslingor. Dessa skulpterade gjutjärnsskivor fick en omsorgsfull behandling. Först tilläts de att rosta, varefter de avborstades och behandlades med