Gammalt kök på Malmskillnadsgatan

Kök på Malmskilnadsgatan 47

Detta är ett gammalt kök som jag fann på Stockholmskällan.  Det låg i en numera riven fastighet på Malmskillnadsgatan 47 som låg i kbvarteret Oxen mindre. Jag är osäker på vad det var för sorts verksamhet som fanns i kvarteret, men någon slags verkstad vad det. Där fanns naturligtvis också bostäder i gathuset som troligtvis var mycket gammalt. En påbyggnad av gårdshuset gjordes på 1870-talet, men längre tillbaka kan jag inte följa kvarterets öden och äventyr. Kåken revs på 60-70-talen och ersattes då med en modern byggnad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *