Nya Jackes står övergivet i Boliden

Boliden 1

I mitten av 20-talet fann man guldmalm på Fågelmyran några mil utanför Skellefteå. På grund av ett feltryck på Generalstabskartan döptes gruvan till Boliden och det blev också namnet på det samhälle som växte fram i slutet av 20-talet och vars stadsplan och arkitektur har John Åkerlund och Tage William-Olsson som upphovsman.

Boliden 2

På en av gatorna i Boliden passerade jag Nya Jackes som ger sken av att Boliden av idag är lite grann på fallrepet. Byggnaden står övergiven och samtliga skyltfönster är krossade.

Boliden 3

Det måste ha varit många år sedan butiken var igång ty utanför den andra dörren växer en björk som onekligen måste ha ståt där i rätt många år. Det är synd på det gamla huset som onekligen måste ha varit rätt vackert en gång i tiden när det var nybyggt. De små baldakinartade taken ovanför entréerna är riktigt prydliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *