Grossinger’s Catskill Resort Hotel

Inte långt från New York, uppe i Catskillsbergen låg på fram till 80-talet mänger av lyxiga resorts som främst riktade in sig på ett judiskt klientel. Maten som serverades var på många ställen kosher vilket var ovanligt.

Det var i början på 1900-talet som familjen Grossinger började hyra ut rum i sin villa uppe i bergen. Efter några år expanderade rörelsen och ett nytt, större hus byggdes. I slutet på 60-talet restes en ny stor byggnad, Jenny G kallad, som innehöll en mycket flott lobby och ytterligare hotellrum.

Med tiden kom nya anläggningar att öppna, bland annat Concord Resort Hotel som var en fantastisk anläggning som nästan helt jämnades med marken för knappt tio år sedan.

På bilderna ovan ses interiörer från Grossingers Catskill Resort Hotel som faktiskt finns kvar än idag, omän helt övergivet och otroligt förfallet. Anläggningen stängde på 80-talet och har sedan dess malts ned av tidens tand och vandaler. På denna sida kan man se bilder av Grossingers förr och nu. Det var verkligen en flott anläggning. Ytterligare en sajt har lagt upp bilder på hur anläggningen ter sig idag och hur förfallet gått långt över det reparabla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *