Adolf Hallmans Krusenstjerna-omslag

Adolf Hallman var illustratör och skribent är nog idag mest känd för att ha illustrerat ett antal böcker under 30-talet, bl.a. Bertil Malmbergs ”Åke och hans värld” och Söderbergs ”Förvillelser” (1938 års upplaga).

Hallman gjorde också omslaget till 4 av Agnes von Krusenstjernas böcker. Åt Bonniers blev det Delat rum på Kammakaregatan och Ung dam far till Djurgårdsbrunn och åt Spektrum Porten vid Johannes (intill) och Älskande par. von K:s ordinarie förlag var Bonniers men från och med del 4 av von Pahlen-sviten vägrade de att trycka hennes böcker. De resterande 4 utgavs på Spektrum och två fick som nämnts Hallmanillustrationer.

Hallmans von Pahlenomslag är mycket stiliga. Visserligen passar de inte särdeles bra till den tid när romanerna utspelar sig, men däremot passar de 30-talet och andan i böckerna. De två huvudpersonerna i von Pahlensviten, Petra och Angela, får väl på sitt sätt sägas vara obefläckade, men det hindrade inte att de långtifrån var av konventionellt snitt.

Hallman föddes i en arbetarfamilj i Göteborg men fick möjlighet att studera vid Valands målarskola under åren 1914-1916. Han kom sedan att verka i både Stockholm, Köpenhamn, Paris  och New York. Han var radikal och uppskattade anarkisternas idéer. Han gav ut ett par böcker runt 1930 där han i ord och bilder skildrade livet i kontinentens storstäder. Doh gjorde han Rom 1968.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *