Adolf Hallmans Krusenstjerna-omslag

Adolf Hallman var illustratör och skribent är nog idag mest känd för att ha illustrerat ett antal böcker under 30-talet, bl.a. Bertil Malmbergs "Åke och hans värld" och Söderbergs "Förvillelser" (1938 års upplaga). Hallman gjorde också omslaget till 4 av Agnes von Krusenstjernas böcker. Åt Bonniers blev det Delat rum på Kammakaregatan och Ung dam