Om rivning och om smalhusområden

Idag är det en käck liten sak i DN om pågående rivningar i Stockholm. Förutom uttjänta kontorshus från 70-80-talen, är det också en och annan skolbyggnad som rivs på grund av fuktskador. Jag tror bestämt att det var på 60-talet som man så smått började bygga hus som inte kunde andas. Bygger man ett hus måste man vara medveten om att fukt alltid vandrar från insidan och ut. Är fasaden målad med en ogenomsläpplig färg, bildas mögel i den med tiden allt fuktigare byggnadsstommen. Jag minns en annons i en bostadsrättstidning för ett par år sedan. Det var en förening som målat sitt hus med en mycket bra färg. Dock hade det blivit några små hål i fasaden vilket gjort att vatten trängt in och förstört. Färgen var man dock helnöjd med och skulle använda den även vid denna fasadrenovering. Det var riktigt dålig copy! Orsaken var naturligtvis att färgen var för tät. I en artikel till höger om annonsen förklarades som av en slump detta problem.

På senare år har enstegstätade fasader dömts ut och viss risk finns att även detta byggnadssätt kommer att ställa till det i framtiden.

Men nu åter till rivningarna. Jag har inte speciellt mycket emot att dåligt byggda hus rivs, framförallt inte om det är fula och inte kan tjäna något syfte. Att däremot riva äldre byggnader, byggda innan man började bygga alltför dåligt och dessutom gjorda för att kunna underhållas på ett resurssnålt sätt, är allt annat än klokt. Exempel härpå är huset på Grev Turegatan som jag skrev om nyligen, punkthuset vid Karolinska, kontorshuset vid Liljeholmen och några smalhus från 40-talet i Mariehäll. Jag kan inte annat än plädera för ett hållbart byggande, ett byggande som bygger på att man inte byter ut detaljer, utan istället vårdar dem. Även detta skapar jobb och det har det fina med sig att man inte behöver tillverka energikrävande aluminium eller limfyllda spånskivor.

Nu är det dock dags för ytterligare ett nedslående yttrande i DN-artikeln och det är att vi kan förvänta oss att en del av 40-talets smalhus kommer att rivas och många områden förtätas. Det fanns en tanke när dessa byggdes och det var att erbjuda människorna ljus och luft och grönska. Just nu är inte detta högsta mode (YIMBY är t.ex. starkt emot), men det är på intet sätt ett bevis för att denna idé är felaktig Modets nycker ges så korta liv.

Jag är väldigt förtjust i de 40-talsområden som finns strax utanför tullarna. De är trevliga och välplanerade och mer hantverksmässigt byggda än 50-talskåkarna. Egentligen finns det inget större fel på dem alls, om man bara tar dem för vad de är. Badrummen är naturligtvis mindre och även köken kan vara små. Det tycker jag man får acceptera, ty det finns mängder av andra lägenhetstyper som saknar denna karakteristik, t.ex. de tidiga miljonprogrammets bostäder som presenterar både stora kök och badrum och som är riktigt bra bostäder, förutsatt att det eftersatta underhåll som många av husen dras med rättas till.

Nej, jag tycker vi skall förvalta vårt byggnadsbestånd på ett hållbart sätt och även försöka styra över byggproduktionen åt detta håll. Äldre byggnader kan, och ska, naturligtvis energieffektiviseras. det är på intet sätt omöjligt, men det gäller att göra det varsamt så att kvalitéer, såväl estetiska och byggnadstekniska, bibehålls.

6 thoughts on “Om rivning och om smalhusområden

 1. Jag håller som vanligt med dig. Bodde ett par år i Abrahamsberg i en 1,5:a just i ett sådant smalhus. Trodde först att bilden var tagen på “min” gata (Barrstigen) men sedan kom jag på att balkongerna vette åt gården. Annars stämde det mesta. Förfärligt trist om sådana smalhus ska rivas. Jag bodde visserligen ganska nära den hårt trafikerade Drottningsholmsvägen men med mycket grönt omkring – till och med en vitsippsbacke.

 2. Suck! Varje gång jag postar ett inlägg står det invalid security code, sedan visar det sig att inlägget kommer in i alla fall så nu har jag gjort två kommentarer. Förlåt!

 3. Vi i YIMBY är överlag rätt tveksamt inställda till att riva bostadshus. Det kan förstås vara okej till och från, men om man börjar göra det i stor skala står vi inför mycket stora problem. Att ha en blandning av byggnader, både funktionellt och åldersmässigt är viktigt för att få en fungerande och blandad stad där olika typer av människor kan bo. Annars blir det bara trista områden uteslutande för övre medelklass.

  YIMBY förespråkar förtätning – inte rivning. Man bör alltså snarare inlemma existerande bebyggelse inom ramen för det nya så att de som bor i de befintliga husen har råd och möjlighet att bo kvar.

  1. Åh, du har bott där! Jag var en gång inne i en trea i Abrahamsberg. Den var så fin! Den hade arbetskök m matrum och mellan matrum och vardagsrum fanns glasade pardörrar. I vardagsrummet en mycket originell öppen spis som nästan låg utanför huset. Och så var där två sovrum.

   (det blir fel ibland, ser det, tar dock bort dubbelposten – skall se över funktionaliteten)

   Ja, jag vet att YIMBY inte förespråkar förtätning. Dock tycker jag att vissa kvalitéer går förlorade när man förtätar. Jag tycker också att nybyggda hus tenderar att bli för klumpiga och lite taffligt byggda. Jag skulle hellre se ett och annat snyggt höghus, än flera trevåningslängor. Ett område som jag är rädd tar skada vid ev förtätning är Guldheden.

 4. Tror det blev lite fel i ditt svar där, vi förespråkar ju förtätning 🙂
  (Fast inte rivning då).

  Du har helt rätt i att många nya hus tenderar att bli taffligt byggda. Det är en av de frågor som vi arbetar med. En ökad variation i byggandet, både vad gäller arkitektur, upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar, målgrupper, prisbilder osv.

  Sedan har du faktiskt helt fel i att vi skulle vara mot grönska. Det är precis tvärtom. Genom att bygga tätt blir det mer plats kvar för grönska. Grönska i form av välfungerande stadsparker på nära håll och grönska i form av orörd natur, också relativt nära. Om vi däremot bygger glest så sprider vi ju ut all bebyggelse över stora arealer och förstör på så sätt den tidigare (relativt) orörda naturen. Dessutom innebär ett tätt byggande att fler kan åka kollektivt vilket minskar behovet av vägar och parkeringar.

  Var och hur man bör förtäta får man förstås avgöra från fall till fall.

  1. Du har helt rätt, rivning skulle det vara!. Klantigt.
   Ja, förtätning har verkligen sina bra plus, men det gäller att gör det snyggt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *