En praktfasad på Valhallavägen 104

Valhallavägen 104 106

Ett av mina absoluta favorithus på Valhallavägen, man kan nästan i hela Stockholm! Det är en praktfull byggnad som i princip är helt oförstörd sedan den uppfördes i slutet av 1880-talet. I Stockholms stadsmuseums utmärkta byggnadsinventering står att läsa att byggnaden är uppförd i nordeuropeisk 16-talsrenässansstil. Bottenvåningens och första etagets fasad är rusticerad (putsen efterliknar stenar), de övriga är klädda med fasadtegel och har kraftiga omfattningar och listverk av naturstensimiterande puts. Så kallade äkta material är det således inte gott om, men det är å andra sidan utmärkande för 1880-talets byggnader. På 90-talet  efterträddes all denna putsornamentik  till viss del av fasader i äkta material, dvs natursten, vilket är extra tydligt på Birger Jarlsgatans nedre del och vissa Strandvägshus.

Detta hus har en detalj som man inte kan undgå att observera och det är ateljéfönstret på 4 trappor, precis under tornhuven. Här huserade under några år Prins Eugen och sedermera Oscar Björck och Ewald Dahlskog! Vem som använder den idag har jag ingen aning om men jag har för mig att huset precis ombildats till bostadsrätt.

Det är stora lägenheter i huset. På 1-3 trappor består varje våningsplan av två nästintill identiska, men spegelvända, 8-rummare. Mot gatan ligger tre rum, bl.a. kabinett och salong, mot gården ansluter en stor matsal och längre in sovrum och köksdepartement med domestikrum. När man gjorde inventeringen av denna fastighet i mitten av 70-talet, var fortfarande köken i ursprungligt skick. det går man anta att de inte är idag, men kanske finns vissa detaljer bevarade.

Man kan invända mot att min bild visar endast sparsamt med fasaddetaljer, men jag är nöjd med den ändå, ty jag avskyr att få med grannhus och fula stadsjeepar. Här finns dock en bild på fasaden, samt några från interiören (materialet kommer från Stadsmuseets inventering av ÖStermalm, del III).

5 thoughts on “En praktfasad på Valhallavägen 104

  1. Och inte blir husets historia mindre spännande av att det under kriget lär ha hängt en stor nazistfana på fasaden.

  2. Nej, tyvärr. Det här något som min pappa berättade för ett par år sedan. Jag tittade efter på Stockholmkällan, men hittade ingenting. Där fanns däremot bilder på en av hyregästerna, fotograf Anna Riwkin-Brick.

    http://www.stockholmskallan.se

    1. Åh, Anna Riwkin! Hon har tagit många fina porträtt. Jag såg en utställning på Moderna för länge sedan och då visades en del av dem.

    2. Kanske var där en tysk legation eller något annat med tysk anknytning? Det fanns väl åtskilliga tyskvänliga sammanslutningar och flertalet nazistiska ungdomsförbund vars ungdomar lekte i Lill-Jansskogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *