Stationshusets granne är Husarviken

Stationshuset vid Husarviken

Jag vet inte vilket öde det gamla stationshuset (om det nu verkligen är ett stationshuset eller bara ser så ut) går till mötes nu när ett nytt bostadsområde skall uppföras vid den gamla gasverkstomten. Alldeles intill ligger en pampig direktionsvilla som hör gasverket till. Även den är en tegelbyggnad som jag tycker påminner om den gamla sydsvenska byggnadsstilen.

Sommartid är här en verklig idyll, ty intill tegelbyggnaden ligger en låg vitmålad uthuslänga skuggad av gamla vildvuxna träd. Det är mycket vackert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *