Snygg praktfasad på Valhallavägen

Jag är som bekant svag för nyrenässansen, även om det strama 30-talet ligger mig mycket varmt om hjärtat. Här fastigheten Valhallavägen 96-94 som är uppförd i slutet av 1880-talet och relativt nyligen renoverad. Jag kommer ihåg när reparationsarbetet var avslutat och fasaden doftade av linolja, ljumma sommarkvällar när trafiken var nästintill obefintlig. Kombinationen av puts och rena tegelytor är helt tilltalande.

Värt att fundera över är hur stor del av byggnadskostnaden som den rikliga garnityren stod för. Framförallt om man har i åtanke hur förhatlig denna tids arkitektur framstod redan 20 år senare. Många är de fasader från denna tid som förenklats med start redan på 10-talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *