Agfa Optima I

Jag har källarfyndat, i mitt eget förråd! I en kartong låg en gammal Agfa Optima I som jag köpt för många år sedan men aldrig använt. Förmodligen antog jag att den inte fungerade. Det är en rätt snygg kamera med en fin väska därtill. En sökning på internet, visade att Optiman var den första kommersiella helautomatiska kameran och den kom 1959.

En närmare undersökning visade att det inte fanns något batteri och det förstod jag inte alls. En automatisk kamera måste ha batteri, om där finns en ljusmätare. Men, icke! Optiman har en selenmätare som inte behöver några batterier alls, vilket är helt genialt. När man trycker ner slutarknappen halvvägs, träder den i funktion och om ljuset räcker, visas en grön prick i sökaren, om inte, är pricken röd. Dock undrar jag vad som ställs in? Är det exponeringstiden eller bländaren. Troligt är att det är bländaren och att exponeringstiden anpassas efter filmkänsligheten.

Dock finns det ett manuellt inslag i detta gamla underverk: avståndet. Inställningen görs genom en symboler som är antingen ett ansikte, en grupp människor eller ett landskap. Man kan naturligtvis ställa in skärpan någonstans däremellan, men man får ingen återkoppling i sökaren. Mindre bra, men så länge ljuset är gott, dvs blixtbilder eller soliga dagar, är detta knappast något problem, snarare en fördel.

Men fungerar kamerna? Det tror jag eftersom slutaren öppnar sig om ljuset räcker och övriga reglage verkar vara i sin ordning. Ett fynd således. Återstår bara att köpa film för att se hur resultatet blir.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *