Årstidsväggen

Varje morgon passerar jag huset Floragatan 1/Karlavägen 37 och här ser jag årstidernas växlingar i den välansade trädgården. Fasaden är helt präglad av Ivar Tengboms modernisering på 1910-talet. Ursprungligen byggdes villan på 1970-talet, men fick nytt utseende även på 1880-talet vid en genompripande modernisering.

Bakom trädgårdens höga staket växer rosor och hortensior i rött och rosa. Mycket stramt hålla buskar bildar en strikt avbalkning mellan rabatt och gräsmatta, vilket gör sig extra bra mot det romantiska burspråket som går från golv till tak och är tämligen karakteristikt för de Tengbomsmoderniserade villorna i stadsdelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *