Instängd

Det finns något jag verkligen ogillar och det är gamla subkulturer som stelnatoch förvandlats till något statiskt som helt saknar relevans men ändock lever kvar.Se bara på mod- och rockabillykulturen. Vuxna människor som köper ett färdigt, ochförlegat, koncept med hull och hår. Varför? Har man inte en bild av sig själv och den man vill vara och tar därför till ett färdigt paket? Rimligtvis borde man känns sig instängd och hindrad då allt som hör till ens mångfacetterade personlighet inte ryms i en standardmall.

Jag har aldrig passat in i ett givet mönster och ser det inte som något eftersträvansvärt.Uppenbarligen fungerar inte alla så. Nu måste jag citera Klara Johanson igen: ”Författaren vet att den sanna kvinnan är ingen naturprodukt utan tillskapad av uppfostringssystem och arrangerade omständigheter samt att denna fabrikation lyckas endast med ett mycket vekt material”. Det är många år sedan dessa kloka ord skrevs, men det gör dem inte mindre aktuella. Ett byte av ”kvinnan” mot ”mannen” i nyss nämnda citatär minst lika riktigt. Kön, läggning, figur, hårfärg mm bör inte påverka individen i ett idealt samhälle.

Ser man sig omkring så finner man strax att människor verkar vara enormt pigga på att passa in. Varför? Kanske är det osäkerhet. Jag kan bara utgå från mig själv som uppfattar alla dessa roller och måste och som inser att det vore så mycket mer praktiskoch lättare om jag följde dem. Men det gör jag inte, trots att det lätt blir jobbigt för mig som är en mycket känslig person. Jag kan likafullt inte gå emot mig själv, det skulle kännas orätt och falskt.

Jag tror att det är allt detta som gör att jag har så svårt att se på när människor köper färdiga lösningar vad det än gäller. Tråkigt är det och ointressant.Milt uttrycky.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *